24.3.2021 17:12
HCK Salamat ry

HCK Salamat ry:n sääntömääräinen kevätkokous

HCK Salamat ry:n sääntömääräinen kevätkokous
Paikka: Teams (katso linkki alla)
Aika: Maanantai 12.4.2021 klo 19

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Nykyisen hallituksen jäsenten eronpyynnöt / päätetään hallituksen erottamisesta.
  8. Valitaan hallituksen jäsenet.
  9. Kokouksen päättäminen  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjJkYTI1MDUtZmQ3NC00YmQ4LWFkZjQtZmNmZDUwZGNkYzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2299fe1041-ba57-4f49-866b-06c297c116cc%22%2c%22Oid%22%3a%223cd05bba-5f33-47dc-a90a-3b5d242868d3%22%7d